top of page

Advokat Lisa Eian er nytt styremedlem i Advokatforeningen Oslo krets, Yngre Advokater

17.06.2022

Eian er fra juni 2022 nytt styremedlem i Advokatforeningen Oslo krets, Yngre Advokater. 

Yngre Advokater Oslo Krets arbeider for å ivareta interessene til yngre advokater som er medlemmer av Advokatforeningen og som geografisk hører inn under Oslo krets.

Yngre Advokater Oslo Krets gjennomfører ulike aktiviteter, herunder treff, foredrag, medlemsmøter, kurs, debatter og annet som har særlig interesse for kretsens medlemmer. Som styremedlem vil Eian blant annet bidra med gjennomføringen av disse aktivitetene. 

Eian har også et engasjement for unge Advokatgründere, og startet i 2021 Nettverk for Advokatgründere der hun i dag er styreleder.

Portrett1_nett.jpg
bottom of page