top of page

Arbeidsrett

Vi bistår med saker som vedrører forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi bistår både i saker for arbeidstaker og for arbeidsgiver. Typiske saker vi bistår i er: 

  • Drøftelsesmøter og forhandlinger om sluttpakker

  • Oppsigelse av arbeidsforhold, herunder avskjed, nedbemanninger og omorganiseringer

  • Saker om diskriminering, likestilling og trakassering

  • Ansettelser, herunder arbeidskontrakter, prøvetidsbestemmelser, kunde- og konkurranseklausuler

  • Rettigheter knyttet til permisjoner og tilrettelegging

  • Arbeidstidsbestemmelser, lønns- og bonusavtaler, ferieloven m.m. 

bottom of page