top of page

Arverett

Vi bistår i saker som gjelder arverett. Typiske saker vi bistår i er:

  • Generasjonsskifter - overføring av formue til neste generasjon

  • Opprettelse av testamenter

  • Forskudd på arv/gaver

  • Tolkning av testamenter

  • Oppdrag som testamentsfullbyrder i dødsbo

  • Bistand til arvinger i arvetvist

  • Sammensatt skifte av dødsbo

bottom of page