top of page

Eian valgt inn som styremedlem i Barselopprøret

20.03.2022

Advokat Lisa Eian ble i februar 2022 valgt inn som styremedlem i Barselopprøret.

Barselopprøret er en ideell organisasjon som jobber for bedring av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge, med særlig fokus på barselomsorgen. 

Som styremedlem i organisasjonen ønsker Eian å bidra i arbeidet om å styrke den norske barselomsorgen som er preget av nedprioritering, nedskjæringer og manglende ressurser. For kvinner som føder under disse forholdene, får dette altfor ofte store negative konsekvenser. 

 

Som advokat er Eian særlig opptatt av at lovverket for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen må styrkes, og hun skrev på kvinnedagen 2022 en artikkel i VG om det, som kan leses her. 

Baby tær
bottom of page