top of page

Snart kommer "Digitalt dødsbo"

23.06.2022

Av Helene Brenna og Lisa Eian

 

Snart kan sentrale oppgaver i dødsboet løses digitalt. Digitaliseringsdirektoratet jobber med prosjektet «Digitalt dødsbo», som skal digitalisere dødsbobehandlingen for arvinger.

 

Etterlatte sliter ofte med å få oversikt over avdødes formue, gjeld og forpliktelser. Digitalt dødsbo er en etterlengtet løsning på et utbredt problem. 

 

Prosjektet legger opp til en enkel, digital løsning der hensikten nettopp er at arvingene skal få slik økonomisk oversikt. Digitalt dødsbo vil innhente denne informasjonen fra bankene og andre aktuelle aktører.

 

Nettbrett-PC

I tillegg vil det hentes inn oversikt over arvinger, forsikringer og pensjon, kjøretøy, eiendommer, landbrukseiendommer, hvorvidt det finnes eventuelle testamenter, fremtidsfullmakter eller arvepakter og skatteopplysninger.

 

Formålet med de økonomiske opplysningene som innhentes er at arvingene skal kunne ta stilling til skifteformen, altså privat eller offentlig skifte. Et privat skifte går ut på at bobehandlingen gjøres av arvingene selv, eventuelt med bistand fra advokat som arvingene velger.  Offentlig skifte er når skifteoppgjøret foretas av tingretten ved oppnevnt bostyrer. De fleste arveoppgjør løses ved privat skifte i dag.

 

Formuesfullmakten, som gir arvinger tilgang på økonomiske opplysninger før skifteform er valgt, vil også bli digitalisert. Det samme gjelder skifteattesten som legitimerer arvingene i et privat skifte og gir mulighet til å disponere over boet. 

 

I første omgang gjelder digitalt dødsbo kun for privat skifte – ikke for de dødsboene som skal skiftes offentlig av tingretten. 

 

Mange arvinger har behov for advokat i arveoppgjøret. Det kan være fordi skifteoppgjøret reiser komplekse juridiske spørsmål eller fordi arvingene ikke blir enige og dermed skaffer seg advokat for å ivareta egne interesser. En advokat kan også bistå arvingene i fellesskap dersom de er enige om det, og kan bidra til å finne konstruktive løsninger. Den nye, digitale løsningen erstatter derfor ikke behovet for advokat.

 

Digitaliseringsdirektoratet opplyser at Digitalt dødsbo forventes å kunne tas i bruk i løpet av 2023. I praksis vil man kunne logge seg inn gjennom Altinn for å benytte tjenesten. Før den kan tas i bruk må det gjøres endringer i arveloven som skal behandles i Stortinget før sommeren. Forskrifter som regulerer løsningen, skal også på plass og gjøres i samarbeid med berørte departementer og Domstolsadministrasjonen.

 

Et spørsmål er om tjenesten «Digitalt dødsbo» vil gjøre arveoppgjøret enklere for alle. For de fleste vil den nok gjøre det. Likevel kan det bli problematisk for de som har utfordringer med å benytte digitale tjenester. Slik vi forstår det vil den nye løsningen innebære en mulighet til å utpeke en fullmektig blant arvingene. Vi håper dermed også at det vil tilrettelegges for advokatrepresentasjon direkte i løsningen, slik at arvinger som er representert av advokat, eller selv ikke kan bruke den digitale tjenesten, også vil få nytte av den.

 

bottom of page