top of page

Felles advokat i skilsmissesaker

11.01.2023

Vi har god erfaring med å være felles advokat for begge ektefellene i det økonomiske skilsmisseoppgjøret. En felles advokat har begge partene som klienter, og skal dermed ivareta begges interesser.

Alternativene til felles advokat, er at partene selv kommuniserer seg imellom, eller at én eller begge parter har hver sin advokat. Der partene velger hver sin advokat, er vår erfaring at oppgjøret tar lenger tid fordi man er avhengig av at advokatene kommuniserer med hverandre på vegne av klientene. Det er ikke uvanlig at skilsmissesaker strekker seg til ut over ett år. Om saken går til retten, tar det enda lenger tid å få en endelig avklaring av oppgjøret.

Der man man velger å bruke felles advokat, starter som regel saken med et felles møte med advokaten, enten digitalt eller på advokatens kontor. Klientene forteller om egen situasjon og advokaten går gjennom lovverket om skifteoppgjør. Deretter oversender klientene relevant dokumentasjon til advokaten. Advokaten kan også bistå med å innhente relevante dokumenter. All kommunikasjon mellom partene og advokaten om saken, er felles. På bakgrunn av dokumentasjonen setter advokaten opp en objektiv, skriftlig vurdering av skifteoppgjøret til begge parter. Det utarbeides også en skifteskisse som viser den økonomiske fordelingen, herunder beløpsmessig hvilke verdier hver av partene skal sitte igjen med. Vurderingen gjennomgås med partene i fellesskap. Advokaten kan deretter bistå med å foreslå ulike løsninger og sette opp avtaler.

Skulle partene være uenige i fordelingen, kan den felles advokaten forsøke mekling, dersom begge ønsker det. Der partene ikke blir enige, kan ikke den felles advokaten bistå én av partene i tvisten videre. Da må de skaffe seg hver sin nye advokat. 

Vi anbefaler alle som klarer å ha en fungerende dialog seg i mellom, å bruke felles advokat. Særlig der man har felles barn og skal samarbeide videre i årene fremover, er felles advokat en god løsning. Man kan spare både tid, kostnader og personlig belastning dersom saken kan løses på minnelig vis. 

Les også mer her om fremgangsmåten i skilsmissesaker.

rettferdighet
bottom of page