top of page

Fødselsrett

Vi bistår med vurdering og eventuelt klage i saker som gjelder rettigheter i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

 

Vi kan bistå med blant annet innhenting og gjennomgang av journal samt vurdering, utforming og innsendelse av klage til sykehus/helseforetak, kommunen og Statsforvalteren.

bottom of page