top of page

Hvorfor du trenger fremtidsfullmakt

Vår erfaring er at stadig flere ser verdien av å opprette en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål gjennom Statsforvalteren. 

 

Mange ønsker å bestemme på forhånd hvem som skal bistå dersom man en dag ikke lenger kan ivareta egne interesser, for eksempel på grunn av demens. Ofte har man også spesielle ønsker om hva fullmektigen(e) skal ha mulighet til å gjøre og ikke. 

Generelt kan en fremtidsfullmakt gi større fleksibilitet og handlingsrom enn det man har ved et vergemål. Det er ofte lettere for fullmektigen å forholde seg til en fremtidsfullmakt enn et vergemål. Man slipper også søknadsprosesser og ventetid for søknadspliktige forhold, dersom man har fremtidsfullmakt.

 

I fremtidsfullmakten kan man også bestemme at midler skal holdes utenfor Statsforvalterens forvaltning, noe som ellers er normalordningen for formue over en viss størrelse, dersom vergemål gjennom Statsforvalteren etableres.

 

Man kan utpeke en eller flere personer til å ivareta interessene sine. Det er mulig å utpeke for eksempel ektefellen eller samboeren sin, og deretter sine voksne barn som fullmektiger i fellesskap, eller bare ett av barna. 

Eldre ektepar fremtidsfullmakt

Man kan bestemme over både økonomiske og personlige forhold. Eksempler på forhold som kan inntas i fremtidsfullmakten er betaling av regninger, inngåelse av faste betalingsoppdrag, rett til å leie ut og/eller selge fast eiendom, utdeling av gaver og forskudd på arv til barn og barnebarn, støtte til frivillige organisasjoner, forvaltning av egne midler (aksjer, fond etc), representasjon overfor offentlige myndigheter, klage på vedtak og innsynsrett i helseopplysninger og andre steder som for eksempel bank og finansinstitusjoner.

 

Vergemålsloven har regler om formkrav for fremtidsfullmakter som må følges for at fremtidsfullmakten skal være gyldig. Trår man feil, risikerer man at fremtidsfullmakten blir ugyldig. Ved å bruke advokat får man en personlig tilpasset fremtidsfullmakt. Advokaten går gjennom din personlige og økonomiske situasjon og gir råd om hva som er lurt å innta i fremtidsfullmakten.

Eian Advokatfirma har timepris på kr 2500 inkl mva for personlig tilpasset fremtidsfullmakt.

 

Ring eller send oss en e-post om du vil avtale et møte for opprettelse av fremtidsfullmakt.

 

Klikk her om du vil fylle ut skjema for bestilling av fremtidsfullmakt og bli kontaktet av oss innen kort tid.

bottom of page