top of page

Hvorfor du trenger fremtidsfullmakt

13.06.2022

Vår erfaring er at stadig flere ser verdien av å opprette en fremtidsfullmakt. Mange ønsker å på forhånd ha fastsatt hvem som skal bistå dersom man en dag ikke lenger kan ivareta egne interesser, for eksempel på grunn av demens. Ofte har man også spesielle ønsker om hva fullmektigen(e) skal ha mulighet til å gjøre og ikke gjøre. 

 

En fremtidsfullmakt er et privat alternativ til vergemål gjennom Statsforvalteren, den dagen man ikke selv kan ivareta egne personlige og økonomiske interesser.

Generelt kan en fremtidsfullmakt gi større fleksibilitet og handlingsrom enn det man har ved et vergemål. Det er ofte lettere for fullmektigen å forholde seg til en fremtidsfullmakt enn et vergemål. Man slipper også en søknadsprosesser og ventetid for søknadspliktige forhold, dersom man har fremtidsfullmakt.

 

Man kan også bestemme i fremtidsfullmakten at midler skal holdes utenfor Statsforvalterens forvaltning, noe som ellers er normalordningen for formue over en viss størrelse, dersom vergemål etableres.

 

I fremtidsfullmakten kan man utpeke en eller flere personer til å ivareta interessene sine. Det er mulig å utpeke for eksempel ektefellen eller samboeren sin, og deretter sine voksne barn som fullmektiger i fellesskap, eller bare ett av barna. 

Eldre ektepar fremtidsfullmakt

Man kan bestemme over både økonomiske og personlige forhold. Eksempler på forhold som kan inntas i fremtidsfullmakten er betaling av regninger, inngåelse av faste betalingsoppdrag, rett til å leie ut og/eller selge fast eiendom, utdeling av gaver og forskudd på arv til barn og barnebarn, støtte til frivillige organisasjoner, forvaltning av egne midler (aksjer, fond etc), representasjon overfor offentlige myndigheter, klage på vedtak og innsynsrett i helseopplysninger og andre steder som for eksempel bank og finansinstitusjoner.

 

Vergemålsloven har regler om formkrav for fremtidsfullmakter som må følges for at fremtidsfullmakten skal være gyldig. Trår man feil, risikerer man at fremtidsfullmakten blir ugyldig. Ved å bruke advokat får man også en personlig tilpasset fremtidsfullmakt, og tips og råd om hva som er lurt å innta i fremtidsfullmakten ut i fra din situasjon.

 

Eian Advokatfirma har fastpris på opprettelse av personlig tilpassede fremtidsfullmakter på kr 3300 inkl mva per fullmakt.

 

Ring eller send oss en e-post om du vil avtale et møte for opprettelse av fremtidsfullmakt.

 

Klikk her om du vil fylle ut skjema for bestilling av fremtidsfullmakt og bli kontaktet av oss innen kort tid.

bottom of page