top of page

Eian i VG om behovet for lovverk for fødsels- og barselomsorgen i Norge

08.03.2022

På kvinnedagen 8. mars 2022 skriver advokat Lisa Eian i VG om behovet for et lovverk for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge. 

- Mange blir overrasket når de hører at det ikke finnes en egen lov for fødende i Norge. Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen forsømmes både i praksis og på papiret. Vi har lovverk på samfunnsområder som er langt mindre. Eksemplene er mange – vi har beiteloven, containerloven og mineralloven. Hvorfor har vi ingen egen lov for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen?

Konsekvensen av manglende lovverk er at det er uklart hvilke rettigheter kvinner faktisk har. Det setter kvinner i en svak posisjon når de får et mangelfullt tilbud og i klagesaker.

Norge bør være et foregangsland når det gjelder å anerkjenne kvinners rettigheter også i svangerskap-, fødsel- og barseltiden. 

Hele kronikken kan leses her: 

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/47gkrg/norge-maa-bli-et-foregangsland-for-foedende

IMG_0359.jpg
bottom of page