top of page
78860CCF-C304-437D-8FA6-98757378F14F.JPG

Eian fronter egen likestillingssak

14.02.2022

Advokatbladet har skrevet om Eians sak mot forsikringsselskap som har reservert seg mot å dekke sykemelding som følge av svangerskapsplager. 

- Da jeg fikk vedtaket ble jeg ganske sjokkert over å se at de hadde tatt reservasjon for svangerskapsplager. For meg som er en ellers frisk kvinne i min beste alder, er nok det den mest sannsynlige å bli syk av i et svangerskap. Og hele poenget med en sykeavbruddsforsikring er jo å ha en trygghet i slike situasjoner, sier Eian til Advokatbladet.

- Forsikringsselskapet sier at på generelt grunnlag gir sykemelding ved et gjennomgått svangerskap økt risiko for sykefravær ved eventuelle påfølgende svangerskap, sier Eian. Dette kan umulig være saklig begrunnet.

- Om ikke vedtaket endres, vil unge kvinner som starter opp advokatvirksomhet bli veldig sårbare sammenlignet med andre grupper, sier Eian videre.

Saken er per tiden under behandling. 

Hele saken kan leses her: 

https://www.advokatbladet.no/forsikring/advokatgrnder-lisa-eian-ble-delvis-sykemeldt-da-hun-var-gravid-i-2020-na-nekter-forsikringsselskapet-a-forsikre-henne-mot-svangerskapsplager-om-hun-blir-gravid-igjen/174247 

bottom of page