top of page

Priser og oppdragsvilkår

Timepriser

Våre veiledende timepriser er fra kr. 2 100 (2 625 inkl. mva.) til kr. 2 900 (3 625 inkl. mva).

Honorarberegningen vil være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak, der minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter).

Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg, som for eksempel tinglysningsgebyr, gebyr for deponering av testament hos tingretten og gebyr hos ektepaktregisteret.

Timesatsen i den enkelte saken formidles før inngåelsen av oppdraget og vil fremgå av oppdragsbekreftelsen. 

Fastpriser

I enkelte sakstyper tilbyr vi fastpriser. Ta kontakt ved forespørsel om fastpris.

Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Fri rettshjelp

Vi tar oppdrag med saker som helt eller delvis dekkes av den offentlige ordningen med fri rettshjelp og/eller fri sakførsel. Det er egne inntektsgrenser for fri rettshjelp med behovsprøving. Fra 01.01.2023 innebærer inntektsgrensen at man må ha årlig bruttoinntekt under kr. 350 000 for enslige og under kr. 540 000 for ektefeller/samboere.

 

Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp der man har nettoformue over kr. 150 000. Statsforvalteren kan i noen tilfeller etter nærmere søknad gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Statsforvalteren eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelp opp før oppstart av saken dersom man tror at man kvalifiserer, slik at man kan få en konkret vurdering av advokaten.

Ekstern dekning av sakskostnader

Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan helt eller delvis dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen din. Vi kan bistå med avklaring om du har slik dekning, og ber om å få oversendt polisenummeret dersom du har en forsikring med rettshjelpsdekning.

Oppdragsvilkår

Våre generelle oppdragsvilkår gjelder i alle saker. Oppdragsvilkårene kan lastes ned her.

Personvernerklæring

Vår personvernerklæring finner du her.

bottom of page