top of page

Eian valgt inn i Representantskapet

23.03.2023

Advokat Lisa Eian ble under Advokatforeningens årsmøte 24. mars 2023 valgt inn som nytt varamedlem i Representantskapet i Advokatforeningen. 

 

Representantskapet skal blant annet trekke opp linjene for foreningens virksomhet, behandle og vedta endringer i Regler for god advokatskikk og velge Advokatforeningens leder, nestleder og medlemmer av hovedstyret og arbeidsutvalg.

 

Eian er også styremedlem i Yngre Advokater Oslo krets.

bottom of page