Skilsmissepakken

Nå er det mulig å løse skilsmisseoppgjøret uten å bruke titusenvis av kroner på advokat.

I samarbeid med Helpify tilbyr Eian Advokatfirma en samlet pakke for håndtering av skilsmisseoppgjøret. Helpify har utviklet en skilsmisseberegner på nett (dinskilsmisse.no) som gir deg en skriftlig oversikt over hvordan det økonomiske oppgjøret i skilsmissen vil se ut. Tjenesten strømlinjeformer informasjonsinnhenting og effektiviserer juridiske vurderinger i skilsmisseoppgjør. Skilsmisseberegneren gjør det mulig for kunden å spare tid og kostnader sammenliknet med det å kun benytte advokat til dette arbeidet. 

Det kan likevel dukke opp juridiske spørsmål som gjør at man trenger advokat. Mange ønsker dessuten - og har behov for - å rådgi seg med en advokat før man inngår en avtale som vil ha store økonomiske konsekvenser for tiden videre. Det kan være man har behov for juridisk bistand enten før eller etter bestilling av skilsmisseberegneren på nett.

Vi tilbyr derfor «skilsmissepakken» som kombinerer den digitale skilsmisseberegneren med bistand fra skilsmisseadvokat. 

I skilsmissepakken får du følgende:

 

1. Skilsmisseberegneren fra Helpify 

Du/dere fyller inn opplysninger om deres økonomi i skilsmisseberegneren på nett. Skilsmisseberegneren gir underveis skriftlig informasjon som er relevant for å fylle inn korrekte opplysninger.

2. Advokatbistand på 3 timer 

I samarbeid med deg/dere avgjør vi hvordan advokattimene skal brukes mest hensiktsmessig i saken - enten før eller etter å ha brukt skilsmisseberegneren på nett. Du/dere får en personlig oppfølging av skilsmisseadvokat som hjelper dere gjennom prosessen. Man får mulighet til å stille alle spørsmål man måtte ha om skilsmisseoppgjøret. 

 

Prisen for skilsmissepakken er kr 5500 inkl. mva.

Kostnadene ved bruk av skilsmissepakken er minimale sammenlignet med saker der man engasjerer advokat på tradisjonelt vis, særlig der ektefellene engasjerer hver sin advokat som skal beregne oppgjøret fra hver sin side og kommunisere om saken. Erfaringsmessig kan kostnadene i slike saker - selv om saken ikke går til retten - fort bli fra

kr 30 000 og oppover per ektefelle, og ofte mer. Om ektefellene sammen klarer å benytte seg av skilsmissepakken som en felles tjeneste der advokaten bistår begge parter er det enda mer å spare for dere begge.  

Ønsker man ytterligere advokatbistand ut over de tre timene som tilbys i skilsmissepakken kan det avtales særskilt med advokaten.

 

Ved bestilling av skilsmissepakken får man i tillegg fastpris på utforming av skriftlig skifteavtale til kr 2500.

 

Ta kontakt med Eian Advokatfirma på eian@eianadvokat.no eller tlf 45 87 45 67 for å bestille skilsmissepakken.